هکرها 1 ميليارد دلار از بانک‌هاي جهان دزديدند

بر اساس گزارش آزمايشگاه امنيت شرکت Kaspersky حدود يک ميليارد دلار توسط گروهي از مجرمان بين المللي سايبري از صدها بانک در سراسر جهان در طي 2 سال اخير به سرقت رفته است. اين گروه که به Carbanak معروف است براي دستيابي به اهدافش به جاي نفوذ به مشتريان، مستقيماً به بانک‌ها دسترسي يافته است. اين گروه براي رسيدن به اهداف خود ايميل‌هايي هدفمند به منظور اجراي برنامه‌هاي تخريبي به کارمندان بانک ارسال مي‌کنند. پس از اجراي برنامه مورد نظر امکان دسترسي به شبکه داخلي بانک‌ها و سيستم‌هاي نظارتي فراهم مي‌گردد.

پژوهشگران آزمايشگاه شرکت امنيت Kaspersky عنوان مي‌کنند که مهاجمين با در اختيار گرفتن سيستم‌هاي نظارت تصويري براي درک روند کاري بانک و دستيابي به اطلاعات مورد نياز استفاده مي‌کنند. در اين روش عمليات نفوذ و سرقت در قالب تراکنش‌هاي قانوني اجرا مي‌شوند. همچنين مهاجمين مي‌توانند با ارسال دستور از راه دور به دستگاه‌هاي خودپرداز مانع پرداخت پول و ديگر خدمات به مشتريان شوند.

مدير مرکز جرائم ديجيتال پليس بين الملل مي‌گويد، بر اساس گزارش شرکت Kaspersky اين حملات بر اين حقيقت تأکيد دارد که مجرمان سايبري براي دستيابي به اهداف خود از هرگونه آسيب پذيري در سيستم‌هاي رايانه‌اي بهره برداري مي‌کنند. همچنين اين حملات به گونه‌اي طراحي شده‌اند که هيچ حوزه فناوري اطلاعات در برابر آن مصون نمي‌ماند و لازم است براي حفظ امنيت اطلاعات فرآيندها و سياست‌هاي امنيتي مورد بازبيني و مميزي گردد.

گفته مي‌شود که پليس بين الملل و مراجع قانوني ديگر در کشورهاي مختلف مانند اروپا، روسيه، اکراين و چين براي شناسايي و توقف اين گروه در حال فعاليت هستند.

منبع: Reuters

تاريخ: پنجشنبه 30 بهمن 1393  ساعت: 

پشتيباني مشتريان

دريافت نرم‌افزار

نظرسنجي

از چه ديواره آتشي استفاده مي‌كنيد؟
Cisco PIX

Netscreen

Watchguard

Packet Alarm