هکرها 1 ميليارد دلار از بانک‌های جهان دزديدند

بر اساس گزارش آزمايشگاه امنيت شرکت Kaspersky حدود يک ميليارد دلار توسط گروهی از مجرمان بين المللی سايبری از صدها بانک در سراسر جهان در طی 2 سال اخير به سرقت رفته است. اين گروه که به Carbanak معروف است برای دستيابی به اهدافش به جای نفوذ به مشتريان، مستقيماً به بانک‌ها دسترسی يافته است. اين گروه برای رسيدن به اهداف خود ايميل‌هايی هدفمند به منظور اجرای برنامه‌های تخريبی به کارمندان بانک ارسال می‌کنند. پس از اجرای برنامه مورد نظر امکان دسترسی به شبکه داخلی بانک‌ها و سيستم‌های نظارتی فراهم می‌گردد.

پژوهشگران آزمايشگاه شرکت امنيت Kaspersky عنوان می‌کنند که مهاجمين با در اختيار گرفتن سيستم‌های نظارت تصويری برای درک روند کاری بانک و دستيابی به اطلاعات مورد نياز استفاده می‌کنند. در اين روش عمليات نفوذ و سرقت در قالب تراکنش‌های قانونی اجرا می‌شوند. همچنين مهاجمين می‌توانند با ارسال دستور از راه دور به دستگاه‌های خودپرداز مانع پرداخت پول و ديگر خدمات به مشتريان شوند.

مدير مرکز جرائم ديجيتال پليس بين الملل می‌گويد، بر اساس گزارش شرکت Kaspersky اين حملات بر اين حقيقت تأکيد دارد که مجرمان سايبری برای دستيابی به اهداف خود از هرگونه آسيب پذيری در سيستم‌های رايانه‌ای بهره برداری می‌کنند. همچنين اين حملات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هيچ حوزه فناوری اطلاعات در برابر آن مصون نمی‌ماند و لازم است برای حفظ امنيت اطلاعات فرآيندها و سياست‌های امنيتی مورد بازبينی و مميزی گردد.

گفته می‌شود که پليس بين الملل و مراجع قانونی ديگر در کشورهای مختلف مانند اروپا، روسيه، اکراين و چين برای شناسايی و توقف اين گروه در حال فعاليت هستند.

منبع: Reuters

تاريخ: پنجشنبه 30 بهمن 1393  ساعت: 14:57

پشتيباني مشتريان

دريافت نرم‌افزار

نظرسنجي

از چه ديواره آتشي استفاده مي‌كنيد؟
Cisco PIX

Netscreen

Watchguard

Packet Alarm