Symantec Antivirus for ISA Server

Symantec Antivirus™ for Microsoft ISA Server v 4.3     
High-performance, scalable, and reliable virus protection for Web and SMTP traffic     

اين نرم افزار يك ضد ويروس قوي و توسعه پذير براي كنترل پروتكلهاي وب و e-mail در ISA server است. ضد ويروس مخصوص ISA جريان اطلاعات را به طور مداوم بررسي نموده و از راهيابي ويروسها و كدهاي مخرب به شبكه داخلي جلوگيري به عمل مي آورد.

امكانات اين نرم افزار شامل موارد زير مي باشد:
 
• افزايش امنيت بدون افت كارايي
• بررسي ترافيك FTP و HTTP
• بررسي ترافيك SMTP
• بررسي e-mail هاي اينترنتي و پيوستهاي آنها براي جلوگيري از ورود ويروسها
• قابليت كار در حالتهاي Stand-Alone و Array در سرورهاي ISA
• امكان كنترل محتوي نامه ها و پاكسازي بر اساس موضوع، اندازه، فرستنده و گيرنده و كلمه كليدي
• امكان توزيع ترافيك كنترل شونده بين Scan Engine هاي مجزا براي افزايش كارايي

دريافت بروشور

شنبه 23 مهر 1384  ساعت: 
دفعات بازديد: 6463
تعداد بازديدكنندگان: 6411

پشتيباني مشتريان

دريافت نرم‌افزار

نظرسنجي

از چه ديواره آتشي استفاده مي‌كنيد؟
Cisco PIX

Netscreen

Watchguard

Packet Alarm