مشكل restart با نصب وصله امنيتي MS10-015

بنابر گزارشات واصله بعد از نصب وصله امنيتي شماره MS10-015 (يا KB977165) در بعضي از كامپيوترها با دريافت صفحه آبي ريستارت مي شوند

توصيه مي شود فعلا تا اطلاع بعدي از نصب اين patch خودداري كنيد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس زير مراجعه نماييد:

http://blogs.technet.com/msrc/archive/2010/02/11/restart-issues-after-installing-ms10-015.aspx

تاريخ: يكشنبه 25 بهمن 1388  ساعت: 

پشتيباني مشتريان

دريافت نرم‌افزار

نظرسنجي

از چه ديواره آتشي استفاده مي‌كنيد؟
Cisco PIX

Netscreen

Watchguard

Packet Alarm