ايران هدف اصلي ويروس SCADA

كامپيوترها در ايران به شدت هدف يك ويروس خطرناك كامپيوتري قرار گرفته اند كه تلاش مي كند اطلاعات را از سيستم هاي كنترل صنعتي به سرقت برد.
مطابق اطلاعات جمع آوري شده توسط سيمانتك، نزديك به 60% كل سيستمهايي كه به اين Worm آلوده شده اند در ايران قرار دارند. اندونزي و مالزي هم به شدت تحت تاثير ويروسي به نام  Stuxnet قرار گرفته اند.
Stuxnet ماه گذشته در سيستم متعلق به يك ايراني كشف شد. اين ويروس در سيستم هاي مديريتي Simens SCADA (كنترل نظارتي و اكتساب داده ها)،‌ كه در واحد هاي بزرگ صنعتي توليدي سودمند استفاده مي شوند، جستجو مي كند، و تلاش مي كند كه اطلاعات محرمانه صنعتي را بر روي اينترنت پخش كند.
احتمالاً Simens نخواهد گفت كه چند مشتري در ايران داراي اين ويروس هستند، اما اين كمپاني هم اكنون مي گويد كه دو كمپاني آلماني نيز به اين ويروس آلوده شده اند.
به دليل اينكه Symantec مي تواند IP آدرس هايي را كه توسط دستگاه هايي كه براي اتصال به سرورهاي كنترل و فرمان تلاش مي كنند، مشاهده كند،‌ مي تواند بگويد كه كدام كمپاني ها آلوده شده اند.
Stuxnet مي تواند توسط USB منتشر شود.
Workaround موقتي اين باگ ويندوز كه اجازه مي دهد Stuxnet منتشر شود را مي توان در اينجا پيدا كرد.
تاريخ: سه‌شنبه 12 مرداد 1389  ساعت: 

پشتيباني مشتريان

دريافت نرم‌افزار

نظرسنجي

از چه ديواره آتشي استفاده مي‌كنيد؟
Cisco PIX

Netscreen

Watchguard

Packet Alarm