Spamهاي بسيار شبيه ايميل هاي قانوني

مطابق يك تحقيق جديد با افزايش ناگهاني سطح spam، شناسايي آن براي كاربران نيز سخت تر شده است.
تعداد كمي مي توانند اين مطلب را كه spam به طور پيوسته با آهنگي ترسناك در رشد است انكار كنند. Cisco پيش از اين گفت: ديده شده است كه از سال گذشته تاكنون ميزان spam، 30 درصد بالا رفته است. اما نه تنها تعداد spam افرايش مي يابد، بلكه كار خود را نيز در پوشش بهتر انجام مي دهد.
حتي كاربران آشنا به spam و فريب هاي آن، نا خواسته با پيغام هاي پر از بدافزار توسط ايميل قانوني به اشتباه افتاده اند. و بنابراين كاربران و سيستم هاي بيشتري در خطر بدافزار يا سرقت اطلاعات هستند.
Harris Interactive  و Cloudmark به گرايش ها و معاني آنها براي مصرف كنندگان و كابران استفاده كننده ايميل در سازمان ها نگاهي انداخته است. eSecurity Planet شرح اتفاق را دارد.
مطابق يك تحقيق آنلاين در آمريكا نه تنها بر تعدا spamها افزوده مي شود، بلكه همچنين تشخيص آن از ايميل هاي قانوني سخت تر مي شود. مصرف كنندگان Harris Interactive.
در تحقيق Harris ، 42 درصد بزرگسالان در آمريكا گفته اند كه درطول 12 ماه گذشته spam بيشتري از قبل دريافت كرده اند. موضوع پيچيده اي كه Harris  در بين بزرگسالان كشف كرده اين است كه ، 33 درصد گفته اند كه تشخيص يك ايميل قانوني و پيامي كه توسط كلاهبرداران يا بازاريابان متقلب فرستاده مي شود بسيار پيچيده تر است.
در حاليكه اصولاً اين به صورت مستقيم بر مصرف كنندگان نظارت دارد، spam نيز موضوع مهمي براي IT است، چراكه كاربران زيادي مي توانند حساب هاي شخصي خود را در محل كار چك كنند،‌ حساب هايي كه مانند ايميل مشترك محافظت شده نيستند و همان ها مي توانند آنها را در معرض لينك هاي بد و تهديدهاي ديگر قرار دهند.
اگرچه spam به تناسب ايميل هاي دسته جمعي بي ضرر شروع شد، و همچنان ادامه دارد، كمپاني هاي امنيتي مدت زيادي است كه اخطار داده اند كه spam مي تواند شامل لينك هايي به سايت هاي بدافزار و مضامين خطرناك ديگر باشد.
علي رغم ريسك ها، spam هنوز در فريب بخش بزرگي از عموم مردم آنلاين موفق است. در تحقيق Harris، 38 درصد بزرگسالان آمريكا كه ايميل spam را دريافت كرده اند گفته اند كه هر كدام حداقل يكبار به پيغام هاي spam پاسخ داده اند. و 55 درصد آنهايي كه به spam پاسخ داده اند گفته اند، دو نتيجه مشتركي كه آنها تجربه كرده اند اين بوده كه يا spam بيشتري دريافت كرده اند و يا به يك ويروس كامپيوتري دچار شدند.
ميان تهديدهاي متنوع پست شده توسط spam، آلوده شدن كامپيوتر آنها توسط يك ويروس، ترس مشترك آنها در سراسر آمريكا بوده است. پاسخگوهاي بررسي، با 74 درصد آن را به عنوان يك نگراني مهم ذكر كرده اند. دومين ترس مشترك آنها با ميزان 56% سرقت هويت بوده است.
Leon Rishniw، نايب رييس ارشد فني Cloudmark طي بيانيه اي اعلام كرد. "اين بررسي نشان مي دهد هنوز كارهاي زيادي براي حفاظت از مصرف كنندگان از spam و تهديد هايي كه آن به همراه مي آورد، بايد انجام شود." "نه تنها كاربران بايد تكنولوژي هاي ضروري را براي تقويت محافظت در برابر تهديدهاي ايميلي اتخاذ كنند، آنها همچنين بايد نسبت به باز كردن و پاسخ دادن به پيام هايي از طرف فرستندگاني كه مي شناسند،‌بيشتر مراقب باشند"
خوشبختانه كاربران زيادي به اين مطلب موجود در بررسي Harris توجه مي كنند كه گروه زيادي از مصرف كنندگان اقدامي را در جهت مديريت يا كاهش اثرات spam انجام داده اند. در آمريكا، 43 درصد گفته اند كه حساب هاي ايميل جداگانه اي براي فعاليت هايي كه فكر مي كنند spam جذب كند ايجاد كرده اند. همچنين اغلب بزرگسالان آمريكا و اروپا (به ترتيب 68 و 60 درصد) كه مورد بررسي قرار گرفته اند گفته اند كه داراي محافظت anti-spam نصب شده بر روي كامپيوتري كه براي ايميل استفاده مي كنند هستند.
هنوز، برخلاف ريسك ها و طوفان در حال رشد spamها كه در صندوق هاي پستي فرود مي آيند، كاربران زيادي با احتمال كمتري توسط spamها با از دست دادن ايميل هاي قانوني به اشتباه مي افتند. مطابق Harris، 65 درصد پاسخ دهندگان در آمريكا گفته اند دريافت spam بر دريافت نكردن ايميل از يك فرستنده قانوني ارجحيت دارد.

منبع خبر: http://www.esecurityplanet.com/features/article.php/3896751/Spam-Threat-Growing-Getting-Sneakier.htm

تاريخ: شنبه 30 مرداد 1389  ساعت: 

پشتيباني مشتريان

دريافت نرم‌افزار

نظرسنجي

از چه ديواره آتشي استفاده مي‌كنيد؟
Cisco PIX

Netscreen

Watchguard

Packet Alarm