كرم جديدي مشابه با stuxnet كشف شد

در روز 14 اكتبر شركت سيمانتك اعلام كرد كه گزارشي  توسط يك لابراتور مستقل در مورد كشف يك كرم جديد با رفتاري مشابه با stuxnet دريافت كرده است. اين كرم جديد اينترنتي  ساختاري مشابه با stuxnet دارد ولي داراي عملكردي متفاوت است. سيمانتك نام W32.Duqu را براي اين كرم انتخاب كرده است.

از جمله عملكرد كشف شده اين كرم سرقت فايلها و اطلاعات و كليدهاي تايپ شده و حتي ارسال snapshot مي باشد.

نمودار اوليه از عملكرد اين كرم به اين شكل مي باشد:

براي پاك كردن سيستم هاي آلوده مي توانيد از اين ابزار استفاده نماييد.

منتظر اطلاعات تكميلي در اين زمينه باشيد.

تاريخ: پنجشنبه 28 مهر 1390  ساعت: 

پشتيباني مشتريان

دريافت نرم‌افزار

نظرسنجي

از چه ديواره آتشي استفاده مي‌كنيد؟
Cisco PIX

Netscreen

Watchguard

Packet Alarm