سوء استفاده Flamer از certificate هاي مايکروسافت

در طي آخرين بررسيهاي منتشر شده از سوي شرکت سيمانتک، معلوم شد که بدافزار W32.Flamer توانسته است از يک certificate مايکروسافت سوءاستفاده نموده و کدهاي خود را با آن sign نمايد.

Cerficate مورد سوء استفاده در قسمت terminal service و براي activate کردن آن بکار مي رفته است که با بي دقتي انجام شده توسط مايکروسافت از اين certificate مي توان براي code signing هم استفاده نمود.

براي حل اين مشکل مايکروسافت يک بولتن امنيتي در اين آدرس منتشر نموده است که نصب آن روي تمامي کامپيوترها در اسرع وقت توصيه مي گردد.

تاريخ: دوشنبه 15 خرداد 1391  ساعت: 

پشتيباني مشتريان

دريافت نرم‌افزار

نظرسنجي

از چه ديواره آتشي استفاده مي‌كنيد؟
Cisco PIX

Netscreen

Watchguard

Packet Alarm