سوء استفاده Flamer از certificate های مایکروسافت

در طی آخرین بررسیهای منتشر شده از سوی شرکت سیمانتک، معلوم شد که بدافزار W32.Flamer توانسته است از یک certificate مایکروسافت سوءاستفاده نموده و کدهای خود را با آن sign نماید.

Cerficate مورد سوء استفاده در قسمت terminal service و برای activate کردن آن بکار می رفته است که با بی دقتی انجام شده توسط مایکروسافت از این certificate می توان برای code signing هم استفاده نمود.

برای حل این مشکل مایکروسافت یک بولتن امنیتی در این آدرس منتشر نموده است که نصب آن روی تمامی کامپیوترها در اسرع وقت توصیه می گردد.

تاريخ: دوشنبه 15 خرداد 1391  ساعت: 16:16

پشتيباني مشتريان

دريافت نرم‌افزار

نظرسنجي

از چه ديواره آتشي استفاده مي‌كنيد؟
Cisco PIX

Netscreen

Watchguard

Packet Alarm