ويروس جديد W32.Narilam با عملکردي منحصربفرد

در طول سالهاي گذشته شاهد ويروسهاي مختلفي براي خراب کردن يک سيستم (يا حتي تاسيسات) بوده ايم مواردي مانند W32.Stuxnet ، W32.DUQU ، W32.Flamer و مورد آخري آن W32.Shamoon . باز هم يک ويروس جديد در ايران و خاورميانه کشف شده است که به نظر مي رسد به دنبال اهداف خرابکارانه باشد.

اين ويروس مانند همه ويروسهاي ديگر خود را روي هارد کپي مي کند، کليدهاي رجيستري را تغيير مي دهد و مانند بسياري از ويروسها به زبان دلفي نوشته شده است. توزيع فعلي جغرافيايي اين ويروس به نقل از سيمانتک عبارتست از:

نکته منحصربفرد در مورد اين ويروس تغيير بانک اطلاعاتي در SQL است. اين ويروس در صورت وجود بانکهاي اطلاعاتي با اسامي alim, maliran و shahd که به نظر مي رسد مربوط به برنامه هاي حسابداري/مالي باشد اين جداول را دستکاري کرده و بعضي از فيلدها را با مقادير تصادفي تغيير مي دهد:

 • Hesabjari .
 • Holiday
 • Holiday_1
 • Holiday_2
 • Asnad
 • A_sellers
 • A_TranSanj
 • R_DetailFactoreForosh
 • person
 • pasandaz
 • BankCheck
 • End_Hesab
 • Kalabuy
 • Kalasales
 • REFcheck
 • buyername
 • Vamghest

اين ويروس هيچ مکانيزمي براي سرقت اطلاعات نداشته و صرفا براي خرابکاري و از بين بردن اطلاعات مالي/حسابداري طراحي گرديده است.

با توجه به تغييراتي که ويروس در بانک اطلاعاتي بوجود مي آورد درست کردن آنها غيرممکن بوده و مي بايست نسخه پشتيبان اطلاعات بازيابي گردد.

تاريخ: شنبه 4 آذر 1391  ساعت: 

پشتيباني مشتريان

دريافت نرم‌افزار

نظرسنجي

از چه ديواره آتشي استفاده مي‌كنيد؟
Cisco PIX

Netscreen

Watchguard

Packet Alarm