شكست پروژه LiMux

بر اساس برنامه سال 2004 در ايالت مونيخ آلمان، تصميم گرفته شد كه كليه سيستم عامل كامپيوترهای شخصی از ويندوز به Linux تغيير داده شوند. اهميت اين برنامه به اندازه حذف ديوار برلين مهم جلوه می‌كرد. در ابتدا اين تصميم ارزانتر، سنجيده‌تر و نيز قابل اجرا در مقياس بزرگ پيش بينی می‌شد. حاميان اين پروژه بازه دستيابی به اهداف پروژه را چند ساله متصور كرده بودند اما پس از گذشت 10 سال تشخيص داده شد كه نمی‌توان در مدت مورد نظر به اين خواسته جامع عمل پوشاند و اهداف پروژه غير قابل حصول می‌باشد. مسئولين اين برنامه عنوان كردند كه مهم نيست در اين ارتباط با كدام تشكيلات مذاكره می‌شود، اما همه آنها با سيستم Linux به كار گرفته شده با مشكل رو به رو می‌باشند. تا سال 2011 گمان می‌رفت كه آلمانی‌ها بتوانند LiMux را بر روی 9000 سيستم راه اندازی نمايد. مشكلات زمانی شروع شد كه برخی از كاربران سيستم عامل Linux در هنگام كار در خارج از محدوده شهر برای ارسال و به اشتراك گذاری فايل‌ها با سيستم های ديگر با اشكال رو به رو می‌شدند و هيچ راه حلی برای رفع مشكل وجود نداشت.

باور و ايده كلی اين بود كه راه اندازی و تنظيمات Linux ارزانتر از راه حل‌های Microsoft می‌باشد زيرا نيازی به پرداخت پول برای لايسنس نخواهد بود، اما چيزی كه مونيخ عملاً تجربه كرد بر عكس اين بوده و اين عمليات بسيارگران تمام می‌شود.

سوال اينست: چرا گران‌تر؟

جواب اينست كه مسئولين شهر مونيخ مجبور به استخدام برنامه نويسان حرفه‌ای جهت عملياتی كردن نيازمندی‌های گوناگون پيش بينی نشده و مورد نياز كاربران بودند و در نتيجه هزينه بالايی برای نگهداری و تداوم اينكار نياز است. از طرفی محدوديت‌های بنيادی سيستم عامل Linux عملاً چالش‌های اساسی را پيش روی توسعه دهندگان اين برنامه قرار داده است به گونه‌ای كه هم اكنون شهر در حال برگرداندن تمام 9000 دستگاه كامپيوتر به Windows Microsoft می‌باشد.

تاريخ: چهارشنبه 29 مرداد 1393  ساعت: 17:19

پشتيباني مشتريان

دريافت نرم‌افزار

نظرسنجي

از چه ديواره آتشي استفاده مي‌كنيد؟
Cisco PIX

Netscreen

Watchguard

Packet Alarm