محصولات سيمانتك

محصولات سيمانتك طيف وسيعي از نرم‌افزارها و سخت افزارهاي امنيت شبكه را در بر مي‌گيرد. برخي از كاربردي ترين اين محصولات در اين قسمت معرفي مي‌شوند :

Symantec™ Endpoint Protection 11
ضد ويروس پيشرفته مخصوص شبكه و سرورها
اطلاعات كامل

Symantec AntiVirus™ Multi-Tier Protection 11
ضد‌ويروس پيشرفته مخصوص شبكه به علاوه امكانات حفاظت از سرورهاي Email و Web
اطلاعات كامل

Symantec Antivirus™ for Microsoft® Internet Security and Acceleration (ISA) Server v 4.3
ضد‌ويروس پيشرفته مخصوص شبكه جهت كنترل و اسكن Real-Time جريان اينترنت عبوري
اطلاعات كامل

Symantec Mail Security™ for SMTP V 5.0

ضدويروس مخصوص برقراري امنيت در انواع Mail Server ها
اطلاعات كامل

Symantec Mail Security™ for Microsoft® Exchange v6.0
نرم افزار مخصوص برقراري امنيت در سرورهاي Microsoft Exchange
اطلاعات كامل

Symantec Backup Exec System Recovery
نرم افزار مخصوص Backup گيري از سرورها و ايستگاههاي كاري روي Disk
اطلاعات كامل

Symantec Backup Exec System 12.5
نرم افزار مخصوص Backup گيري از سرورها و ايستگاههاي كاري روي Disk و Tape

اطلاعات كامل

پنجشنبه 21 خرداد 1388  ساعت: 
دفعات بازديد: 11015
تعداد بازديدكنندگان: 10329

پشتيباني مشتريان

دريافت نرم‌افزار

نظرسنجي

از چه ديواره آتشي استفاده مي‌كنيد؟
Cisco PIX

Netscreen

Watchguard

Packet Alarm